....jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

....co zaseješ, to i sklidíš

....jak ty ke druhému, tak i on k tobě

....bumerang

....karma

Můžeme si to nazvat jak chceme, každopádně to, co vkádáme do svých životů se nám krásně a s velkou jistotou vrací.

Jaké množství energie vkládáme do práce? Jaké množství investujeme do svých partnerských vztahů? Jakou energii dáváme svým dětem? O jakou energii se dělíme s přáteli, rodiči, kolegy......?

Chováme se k rodičům s úctou? Děkujeme jim dostatečně a často? Ne za to, že nám "dali" domy, peníze, auta, dovolené.....ale za to, že nám uvařili oběd, že si s námi dali kávu jen tak, že si našli čas aby mohly být s vnoučaty. Přijímáme je bezpodmínečně?

Dáváme svým partnerům dostatečně najevo svou lásku? Vyjadřujeme jim vděčnost za to, že stojí po našem boku a podporují nás ve všem co děláme? Děkujeme jim dostatečně a často? Díváme se jim do očí často, dlouze a bluboce?

Jak se nám daří na pracovišti? Vrací se nám energie, kterou vkládáme do své práce a to nejen formou čísel na výplatní pásce či bankovním účtu? Máme "dobrý" pocit z vykonané práce a jsme spokojeni s výsledky? Radujeme se z toho, co se nám ten den podařilo anebo se už nemůžeme dočkat až půjdeme domů?

Co naše myšlenkové pochody? A naše přesvědčení a staré vzorce? Je opravdu zapotřebí se jich držet, a dělat věci tak, "jak se mají"? Anebo si to trošku promícháme a uděláme si svůj život dle sebe? Dle našeho srdce, dle toho, jak to opravdu cítím.

Buďte si jistí, že jakmile vyměníte staré koleje za zbrusu nové, vlastní, vytvořené intuitivně a na základě rozhodnutí srdcem, začnou se i vám dít zázraky.

Směřujte svou energii tak, jak chcete aby se vám vracela, tzn. naučte se být sami sebou, naučte se být vděční a pokorní.

Krásné úterý všem.

S láskou,

Adéla